Rukun Negara

Adakah dengan ikrar sahaja sudah cukup untuk menanam semangat cinta negara? Adakah ini berkesan atu hanya menyusahkan? Ikrar Rukun Negara lepas lagu Negaraku.. Versi Bahasa Melayu Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai